AUDIEREA PUBLICĂ S-A DESFĂŞURAT LA BUCUREŞTI, ÎN DATA DE 21 MARTIE 2012.

Anul 2010, Curtea Constituţională a României: mecanismul eşalonării plăţii, ca modalitate de executare a unei hotărâri judecătoreşti, poate fi considerat în concordanţă cu principiile consacrate de jurisprudenţa Curţii Constituţionale şi Curţii Europene a Drepturilor Omului, numai dacă sunt respectate anumite condiţii: tranşe de efectuare a plăţilor intermediare precis determinate, termen rezonabil de executare integrală, acoperirea eventualei devalorizări a sumei datorate.


Anul 2011, Curtea Constituţională a României: eşalonarea plăţilor se poate face până în 2016.

ACEASTĂ CAMPANIE ESTE APOLITICĂ

luni, 23 aprilie 2012

RAPORTUL SINTEZĂ AL AUDIERII PUBLICE

I. Introducere

În România s-a ajuns în situaţia în care sute de hotărâri judecătoreşti irevocabile, obţinute de salariaţii bugetari, vor fi executate abia după opt ani, în 2016.
Considerând că o asemenea situaţie este incompatibilă cu principiile statului de drept Coaliţia Naţională pentru Statul de Drept şi-a propus organizarea unei audieri publice în vederea colectării de soluţii diferite de cea a legislativului de la instituţii, organizaţii şi persoane fizice afectate sau interesate de această problemă.
Audierea publică este o procedură modernă şi riguroasă de consultare publică ce facilitează colectarea de opinii prin care orice grup, organizaţie, instituţie şi persoană fizică interesată îşi poate aduce contribuţia la definirea şi adoptarea politicilor publice de interes local şi / sau naţional.
Audierea publică, având ca titlu  Statul de drept se dă în rate? s-a desfăşurat în data de 21 martie 2012, la Hotel Royal – str. Mircea Vodă nr. 28, sector 3, Bucureşti şi a fost pregătită şi organizată de o comisie de iniţiere formată din Sindicatul Liber al Salariaţilor din Învăţământul Preuniversitar Constanţa, Liga Consilierilor Juridici din Judeţul Constanţa, CENTRAS Constanţa, Asociaţia Educatoarelor şi Institutorilor din Grădiniţele Constănţene, în parteneriat cu Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ şi Federaţia Română a Jurnaliştilor MediaSind, cu sprijinul şi consultanţa tehnică a Academiei de Advocacy din Timişoara. Proiectul a fost adus la cunoştinţa opiniei publice prin diseminarea unei documentaţii cuprinzând o chemare la acţiune, motivaţia acestui demers, bibliografia, procedura de desfăşurare a audierii, îndrumarul de elaborare a unei depoziţii, regulamentul de desfăşurare şi agenda evenimentului de audiere publică.
Conform metodologiei audierii publice, persoanele/ instituţiile interesate în a-şi exprima opiniile au formulat în scris punctele de vedere sau  alte soluţii decât cele propuse de iniţiatori sub forma unor depoziţii. S-au colectat 24 de depoziţii scrise din care 14 au fost prezentate verbal în faţa publicului prezent la audiere. Depoziţiile au avut ca autori salariaţi din învăţământ, sănătate, administraţie publică, cadre didactice universitare, reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale judeţene şi naţionale, reprezentanţi ai mediului politic (deputaţi PSD, PNL), reprezentanţi ai societăţii civile (avocaţi, asociaţii patronale).

II. Cuprinsul raportului sinteză

În urma analizei opiniilor formulate în cadrul depoziţiilor depuse la Comisia de iniţiere şi a celor susţinute verbal, precum şi a documentaţiei care a stat la baza fundamentării motivaţiei de a organiza o consultare publică a părţilor interesate, se pot desprinde câteva idei sintetice cuprinse în cele ce urmează :


SOLUTIA PROPUSĂ
SUSȚINERE
RESPINGERE
1. Plata integrală, fără eşalonare (abrogarea legii care eşalonează plăţile până în 2016)
Susţinută de 12 deponenţi
-  statul este obligat să garanteze    dreptul la executarea hotărârilor definitive şi irevocabile
- neexecutarea creanţei stabilite pe cale judiciară aduce atingere dreptului creditorului la un proces echitabil recunoscut de art.6 din Convenţia europeană
-   aşa cum cetăţeanul debitor este executat imediat, fără eşalonări, şi statul trebuie să suporte consecinţe patrimoniale
- se asigură garanţia dreptului la procese echitabile şi a dreptului de proprietate
- ar asigura principiul separaţiei puterilor în stat
- s-ar respecta Codul muncii privind plata salariilor şi a altor obligaţii băneşti
-                     se elimină riscul creşterii numărului de procese pe rol al instanţelor judecătoreşti
-                     asigură rezonabilitatea intervalului de executare a hotărârilor judecătoreşti definitive şi executorii
-                     elimină posibilitatea ca eşalonarea plăţilor să devină o practică
- excepţia poate să se transforme într-o regulă la care vor recurge toţi creditorii
- impactul asupra bugetului îngreunează abordarea sa

2. Plata în cel mult trei tranşe
Susţinută de 1 persoană
- e o soluţie mai realistă în contextul socio-economic
-  poate fi o alternativă atractivă şi posibil de realizat dacă există voinţă politică de a identifica şi renunţa la finanţarea acestor obiective a căror utilitate,  necesitate şi/sau productivitate este îndoielnică
-  poate fi agreată de partidele de opoziţie şi de cele din arcul guvernamental având în vedere că suntem într-un an electoral
- impune modificarea legislaţiei
- necesită o altă prioritizare a proiectelor planificate
- dezavantajează pensionarii / pensionabilii datorită eventualului deces şi datorită nerecalculării pensiei pentru sumele primite prin sentinţe
3.Compensarea sumelor datorate prin scutirea de impozitul pe venit (scutirea de impozitul pe venit / alte taxe şi contribuţii până la concurenţa sumelor datorate)
Susţinută de 3 persoane

- ar putea fi aplicată în termen mai scurt, asigurând principiul rezonabilităţii aplicării

- necesită schimbarea Codului fiscal
- persoanele ale căror contracte individuale de muncă se suspendă / reziliază nu mai pot beneficia de sumele câştigate privează bugetul de stat de nişte încasări deja repartizate pe alte surse de consum
-  se crează precedent în materie de scutiri fiscale

4. Compensarea sumelor datorate prin acordarea unor bonuri de tezaur pentru beneficiarii hotărârilor judecătoreşti.
Susţinută de 5 persoane

-  reprezintă garanţia sumei totale şi posibilitatea de a fi valorificată mai devreme decât termenul pentru care fost elaborat bonul de tezaur
- acceptabilă în cazul în care nu există voinţă politică de a consacra legal plata drepturilor
- nu afectează echilibrele financiare pe termen scurt ale statului
- aduce avantaje pensionarilor / pensionabililor pentru tranzacţionare într-un termen mai scurt
- avantaj pentru deţinător: posibilitatea de a revinde obţinând imediat o sumă de bani pe care o consideră satisfacătoare sau posibilitatea de a le păstra până la scadenţă când va obţine suma integrală
- avantaj cumpărător: o investiţie financiară în funcţie de abilitatea de negociere
- avantaj stat: posibilitatea de a transfera în domeniul privat sarcina plăţii până în anul 2016 în care le va putea suporta din buget
-  cresc cheltuielile cu dobânzile din partea statului
- răscumpărarea se poate produce tot pe perioadă mai lungă şi nu imediat
- atrage după sine şi alte cheltuieli de tipărire, distribuţie şi evidenţă
Alte soluţii :
Executarea silită a hotărârilor judecătoreşti
Susţinut de 3 persoane
-necesită aplicarea directă a Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, pe cale judiciară, cu posibilitatea pentru creditor de a se adresa Curţii Europene a Drepturilor Omului în situaţia în care instanţele româneşti blochează executarea silită, invocând dreptul intern (OUG 71 / 2009 aşa cum a fost aprobată şi modificată prin Legea 230 / 2011)
-hotărârea judecătorească definitivă şi executorie să nu defavorizeze creditorul în raport cu debitorulIII.             Concluzii
  • Majoritatea opiniilor conduc spre ideea  ca  este imperativă respectarea principiului separaţiei puterilor în stat şi respectarea principiilor statului de drept privind punerea în executare a hotărârilor definitive şi irevocabile;
  • Astfel, se impune abrogarea Legii 230 /2011 privind eşalonarea plăţii drepturilor  băneşti obţinute prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile până în 2016;
  • Identificarea, de urgenţă, a unor soluţii alternative cu respectarea principiilor susamintite.
a)      Plata, în cel mult trei tranşe, e mai convenabilă pentru deţinătorii de hotărâri judecătoreşti decât eşalonarea plăţilor până în 2016 (şi cele anuale defalcate, la rândul lor pe tranşe trimestriale egale, cum este practica anului 2012) atât ca perioadă cât şi ca procente;
b)      Compensarea sumelor datorate prin scutirea de impozitul pe venit (scutirea de impozitul pe venit / alte taxe şi contribuţii până la concurenţa sumelor datorate) impune modificări substanţiale ale Codului fiscal, crează discriminare între plătitorii de impozite, beneficiari ai hotărârilor judecătoreşti şi ceilalţi plătitori de impozite;
c)      Compensarea sumelor datorate prin acordarea unor bonuri de tezaur pentru beneficiarii hotărârilor judecătoreşti, în  condiţiile deficitului bugetar actual ar oferi posibilitatea tranzacţionării prin negociere, fiind în avantajul atât al beneficiarului cât şi cel al statului;
  •    Se atrage atenţia că prin nepunerea în executare a hotărârilor judecătoreşti, amânarea şi eşalonarea plăţilor afectează în mod special persoanele pensionate şi pensionabile, situaţie care conduce la discriminarea unor segmente de populaţie din societatea noastră.

d)      Recomandările Comisiei de experţi


Având în vedere concluziile audierii publice, Comisia de experţi apreciază ca fiind necesară abrogarea O.U.G. nr. 71/2009 care amână şi eşalonează  plata  drepturilor salariale obţinute prin hotărâri judecătoreşti şi identifcarea, de către guvern, a sumelor necesare pentru plata integrală a sumelor.


Întocmit, 

George Şerban
Conf. univ. dr. Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Univ. “Ovidius” Constanţa

Irina Liţcanu
Avocat, secretar general al Patronatului Naţional al Femeilor de Afaceri din I.M.M.-uri

Tiberiu Cristian Avramescu
Lect. univ. dr. Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Piteşti


joi, 8 martie 2012

PARTICIPĂ LA UN EXERCIŢIU DEMOCRATIC FUNDAMENTAL !

AVEM PUTEREA DE A INFLUENŢA DECIZIA POLITICĂ ! AVEM DREPTUL DE A INFLUENŢA DECIZIA POLITICĂ ! AVEM OBLIGAŢIA DE A INFLUENŢA DECIZIA POLITICĂ !
TREBUIE DOAR SĂ NE IMPLICĂM. TREBUIE DOAR SĂ VORBIM. SĂ NE SPUNEM PĂREREA. O PUTEM FACE ÎN 21 MARTIE 2012. ŞI MEREU, DE ATUNCI ÎNAINTE !

Într-o democraţie autentică, influenţarea deciziilor politice care afectează viaţa socială şi economică a cetăţenilor se realizează prin implicarea societăţii civile, ca un mecanism reglator, complementar celor instituite constituţional. Este un exerciţiu democratic fundamental.
Coaliţia Naţională pentru Statul de Drept a declanşat o campanie menită să identifice soluţii care ar putea permite plata drepturilor câştigate de salariaţii bugetari prin hotărâri judecătoreşti - ALTELE DECÂT CEA A EŞALONĂRII PLĂŢILOR PÂNĂ ÎN ANUL 2016.

Vă invităm, prin urmare, să vă alăturaţi campaniei noastre:
  • fie prin aderarea la această coaliţie, ca partener, până la data de 15 martie 2012
  • fie prin depunerea/transmiterea unei depoziţii în cadrul audierii publice pe care o vom organiza în data de 21 martie 2012, la Bucureşti (depoziţia trebuie depusă/transmisă până la data de 15 martie 2012)
Depoziţia reprezintă punctul dumneavoastră de vedere faţă de una dintre soluţiile propuse de noi, dar se poate constitui şi într-o soluţie proprie, construită pe baza argumentelor dumneavoastră.
Toate detaliile despre modul în care trebuie întocmită depoziţia şi regulamentul audierii publice pot fi găsite AICI
La audierea publică poate participa orice persoană interesată, fizică sau juridică; cu singura condiţie de a respecta regulile prestabilite de iniţiatori. Vezi regulamentul audierii publice din data de 21 martie 2012.

joi, 1 martie 2012

CHEMARE LA ACŢIUNE !

În România s-a ajuns în situaţia în care sute de hotărâri judecătoreşti irevocabile, obţinute de salariaţii bugetari, vor fi executate abia după opt ani, în 2016.
Considerând că o asemenea situaţie este incompatibilă cu principiile statului de drept, vă propunem să vă alăturaţi campaniei noastre !Alătură-te Coaliţiei Naţionale pentru Statul de Drept !

După 1989, drumul României către redobândirea statutului de democraţie autentică şi stat de drept s-a redeschis. Cel puţin teoretic, ţara noastră dispune de un cadru constituţional şi de instituţii care asigură colaborarea şi supravegherea reciprocă dintre cele trei puteri ale statului.
În ultimii ani însă, nu de puţine ori, tot mai multe voci din spaţiul public atrag atenţia asupra declanşării unui proces de degradare a fundamentului statului de drept. Cele mai multe critici se îndreaptă împotriva utilizării în mod excesiv a reglementării prin ordonaţe de urgenţă ale guvernului şi prin procedura asumării răspunderii. Parlamentul, ca unică putere legiuitoare, este redus, astfel, la o simplă anexă a guvernului.
Mai grav, prin acelaşi tip de mecanisme, dominaţia puterii executive s-a impus în ultima perioadă, direct sau indirect, şi asupra puterii judecătoreşti.
Cel mai elocvent exemplu în acest sens este acela al legii care prelungeşte efectele unei ordonaţe de urgenţă prin care se suspendă, practic, aplicarea unor hotărâri judecătoreşti devenite executorii - Legea nr. 230/2011. Executarea hotărârilor judecătoreşti, unele dintre acestea obţinute înaite de 2008, este eşalonată până în 2016.
Prin aceasta, se depăşesc cu mult exigenţele de rezonabilitate pe care le reclamă garanţiile instituite prin Constituţia României dar, mai ales, prin art. 6 din Convenţia europeană a drepturilor omului şi art. 1 din Primul protocol adiţional.
Astfel, sunt prejudiciaţi din punct de vedere economic, social şi moral, pe termen lung, salariaţi din educaţie, sănătate, justiţie, ministerul de interne, precum şi largi categorii de funcţionari publici.

Ca reacţie la situaţia creată, a luat naştere Coaliţia Naţională pentru Statul de Drept, ai cărei membri fondatori sunt: Sindicatul Liber al Salariaţilor din Învăţământul Preuniversitar Constanţa; Liga Consilierilor Juridici din Judeţul Constanţa; Centrul Regional de Resurse pentru ONG-uri; Centrul pentru Resurse Civice; Asociaţia Educatoarelor şi Institutorilor din Grădiniţele Constănţene; Asociaţia pentru Calitate şi Cooperare în Educaţie; Asociaţia Pro Democraţia - Club Brăila.

Alătură-te Coaliţiei Naţionale pentru Statul de Drept !

Legea privind eşalonarea plăţilor până în 2016 a fost declarată constituţională, dar controversele şi tensiunile din spaţiul public se menţin.
Coaliţia Naţională pentru Statul de Drept respectă decizia Curţii Constituţionale, dar consideră, totuşi, că o asemenea situaţie este incompatibilă cu principiile statului de drept. Măcar şi pentru simplul fapt că, odată precedentul creat, este firesc să ne întrebăm cu toţii: Ce autoritate şi ce mecanism constituţional mai pot garanta că acest termen de 8 ani nu va fi prelungit ulterior ?
Pentru aceasta, Coaliţia Naţională pentru Statul de Drept a declanşat o campanie menită să identifice soluţii care ar putea permite plata drepturilor câştigate de salariaţii bugetari prin hotărâri judecătoreşti.
Într-o democraţie autentică, influenţarea deciziilor politice care afectează viaţa socială şi economică a cetăţenilor se realizează prin implicarea societăţii civile, ca un mecanism reglator, complementar celor instituite constituţional. Este un exerciţiu democratic fundamental.  

Vă invităm, prin urmare, să vă alăturaţi campaniei noastre:

- fie prin aderarea la această coaliţie, ca partener, până la data de 15 martie 2012

- fie prin depunerea/transmiterea unei depoziţii în cadrul audierii publice pe care o vomorganiza în data de 21 martie 2012, la Bucureşti (depoziţia trebuie depusă/transmisă până la data de 15 martie 2012)

Depoziţia reprezintă punctul dumneavoastră de vedere faţă de una dintre soluţiile propuse de noi, dar se poate constitui şi într-o soluţie proprie, construită pe baza argumentelor dumneavoastră.

SOLUTII / MODALITĂŢI DE PLATĂ PE CARE LE PROPUNEM

1. Plata integrală, fără eşalonare (abrogarea Legii care eşalonează plăţile până în 2016);

2. Plata în cel mult trei tranşe;

3. Compensarea sumelor datorate prin scutirea de impozitul pe venit (scutirea de impozitul pe venit / alte taxe şi contribuţii până la concurenţa sumelor datorate);

4. Compensarea sumelor datorate prin acordarea unor bonuri de tezaur pentru beneficiarii hotărârilor judecătoreşti. 


· Consideraţi a fi viabile soluţiile propuse de Coaliţia Naţională pentru Statul de Drept? De ce? (vă rugăm să argumentaţi opinia dvs.)

· Ce soluţii alternative propuneţi pentru soluţionarea acestei probleme?

· Care ar fi, în opinia dumneavoastră, termenul rezonabil de soluţionare ?


Audierea publică este o procedură transparentă, de colectare de opinii, prin care orice grup, organizaţie, instituţie şi persoană interesată îşi poate aduce contribuţia la definirea şi identificarea celei mai viabile soluţii pentru problema pusă în discuţie.

· Opinia dumneavoastră (depoziţia), formulată în scris, va fi prezentată în cadrul audierii publice, fie direct de dumneavoastră, fie de un reprezentant desemnat, după ce a fost transmisă, până la data 15 martie 2012, la adresa de e-mail statuldedrept@gmail.com sau pe fax, la nr. 0241-617022.

· Opiniile colectate prin procedura de audiere publică vor fi sintetizate într-un raport întocmit de o comisie de experţi neutră, echidistantă şi independentă.

· Raportul comisiei de experţi va fi prezentat într-o conferinţă de presă, organizată în termen de două săptămâni de la data audierii publice, fiind transmis ulterior tuturor participanţilor.

· Raportul comisiei de experţi va fi înaintat decidenţilor politici: Parlament, Guvern, ministere de specialitate etc
 

sâmbătă, 17 decembrie 2011

Am lansat Campania "STATUL DE DREPT SE DĂ ÎN RATE?"

Campania  "STATUL DE DREPT SE DĂ ÎN RATE?" a fot lansată astăzi, la Constanța.
Inițiativa aparține Coaliției Naționale pentru Statul de Drept și urmărește identificarea  unor soluţii care ar putea permite plata drepturilor băneşti obţinute de salariaţii bugetari prin hotărâri judecătoreşti, altele decât cea de eșalonare până în anul 2016, așa cum a stabilit Parlamentul prin Legea nr. 230/2011.
Campania se va finaliza cu o audiere publică națională, organizată în  primăvara acestui an, la Bucureşti.  
Opiniile celor care vor depune o depoziție în cadrul la audierii publice vor fi colectate și vor fi sintetizate într-un raport  întocmit de o comisie de experţi. Raportul comisiei de experţi va fi prezentat într-o conferinţă de presă, organizată în termen de doua săptămâni de la data audierii publice, fiind transmis ulterior tuturor participantilor.
În final, raportul comisiei de experţi va fi prezentat decidenţilor politici: Parlament, Guvern, ministere de specialitate etc
La evenimentul de lansare de astăzi au participat reprezentanți ai societății civile, politicieni, reprezentanți ai instituțiilor și autorităților publice, specialiști în domeniul dreptului, salariați din domeniul bugetar.
Între luările de poziție s-au remarcat  opiniile președintelui Cartel Alfa, Bogdan Hossu, conf. univ. dr. av. Dinu Gheorghe, precum și cele ale deputaților Gheorghe Dragomir și Maria Stavrositu.

miercuri, 16 noiembrie 2011

De ce?

Bun venit pe blogul nostru !

Am inţiat o campanie de identificare a soluţiilor care ar putea permite plata drepturilor băneşti obţinute de salariaţii bugetari prin hotărâri judecătoreşti.
În România, s-a stabilit prin lege că hotărâri judecătoreşti irevocabile obţinute anterior anului 2008 vor fi executate abia după opt ani, în 2016. 
Deşi declarată constituţională, Legea privind eşalonarea plăţilor până în 2016 stârneşte în continuare controverse. Numeroase voci din spaţiul public afirmă că decizia Curţii ridică mari semne de întrebare.
Afirmaţiile par a fi îndreptăţite cu atât mai mult cu cât însăşi Curtea Constituţională stabilise într-o decizie din 2010 mecanismul eşalonării plăţii, ca modalitate de executare a unei hotărâri judecătoreşti, poate fi considerat în concordanţă cu principiile consacrate de jurisprudenţa Curţii Constituţionale şi Curţii Europene a Drepturilor Omului, numai dacă sunt respectate anumite condiţii: tranşe de efectuare a plăţilor intermediare precis determinate, termen rezonabil de executare integrală, acoperirea eventualei devalorizări a sumei datorate. 
În aceste condiţii, persoanele afectate, societatea civilă, reprezentanţii decidenţilor politici, dar şi reprezentanţii celor trei puteri în stat ar trebui să încerce să răspundă câtorva întrebări:
  • Decizia Curţii Constituţionale are în vedere exigenţele de rezonabilitate pe care le reclamă garanţiile instituite prin art. 6 din Convenţia europeană a drepturilor omului şi art. 1 din Primul protocol adiţional?
  • În situaţia în care, în 2011, Curtea Constituţională apreciază că eşalonarea plăţilor stabilite prin hotărâri judecătoreşti se poate face pe o perioadă de 8 ani, deci până în anul 2016, se poate aprecia că acest termen de executare este unul rezonabil?
  • În ce măsură eşalonarea pe o perioadă de 8 ani a unor plăţi stabilite prin hotărâri judecătoreşti  mai permite ca România  să-şi păstreze statutul de stat de drept?
  • Ce autoritate şi  ce mecanism constituţional  mai pot garanta că acest termen de 8 ani nu va fi prelungit ulterior ? 
În acest context, Coaliţia Naţională pentru Statul de Drept consideră că se impune identificarea unor soluţii care ar putea permite plata drepturilor stabilite pentru salariaţii bugetari prin hotărâri judecătoreşti, soluţii care să satisfacă interesele şi nevoile tuturor părţilor implicate.

 Nu dăm verdicte, dar căutăm soluţii.